Actualitat

Principals actuacions de manteniment de la instal·lació – Setembre, Octubre, Novembre i Desembre 2019

El Club Natació Rubí us informa de les principals actuacions de manteniment de la instal·lació durant els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2019:

SALES DE FITNESS I ACTIVITATS

 • Revisions i millores de la climatització de la sala de fitness.
 • Revisió completa de les bicicletes d’spinning per la nova temporada.
 • Millora al quadre elèctric de la sala d’spinning.
 • Compra de material nou per entrenament funcional i reposició del deteriorat.
 • Millora de la il·luminació de la sala d’spinning.
 • Revisions i reparacions de la maquinària de les sales de fitness.

PISCINES I ZONA LÚDICA D’AIGÜES

 • Millores al quadre elèctric de la zona lúdica d’aigües.
 • Reparació del conducte d’aigua de retorn de la zona lúdica d’aigües.
 • Actuacions de neteja i desinfecció del vas de la piscina lúdica.
 • Canvi de la sorra dels filtres del vas de la piscina lúdica.
 • Millores als quadres de control de les dutxes de sensacions de la zona lúdica d’aigües.
 • Reparació de les bombes del col·lector d’ACS a la piscina 2 i a la zona lúdica d’aigües.
 • Millores al quadre de control de la climatització de piscines.
 • Reparació de la unitat del tractament aire de la piscina 2.
 • Revisions i reparacions de la hidròlisis de piscines (Canvi de cèl·lules).
 • Millores de seguretat en l’ompliment de les piscines.

ALTRES ACTUACIONS

 • Treballs en les bombes d’ACS per millorar l’eficiència energètica.
 • Muntatge de nou material esportiu per competicions (senyalitzacions, porteries, etc…).
 • Millora als equips de música de l’activitat de natació artística.
 • Nou control d’accés a l’entrada i a la sala d’activitats dirigides.
 • Revisió dels extintors i bie’s de la instal·lació.
 • Millora de la il·luminació dels vestuaris generals.
 • Nous bancs de fenòlic dels vestuaris per a col·lectius.

El millor servei al millor preu, per a tota la família.